Soms is het beter om ‘n loterij op te zetten. Mensen kunnen diverse redenen hebben om een loterij op te zeggen en een loterij moet deze redenen respecteren. Sterker nog: het is voor ‘n loterij niet belang waarom iemand opzegt, een loterij moet gewoon – zonder moeilijk te doen – de opzegging verwerken. In de praktijk valt dat vaak tegen helaas. Niet voor niets is het opzeggen van of beter gezegd: het bijna niet op kunnen zeggen van loterijen, een van de grootste klachtenveroorzakers bij consumentenprogramma’s als Kassa en Radar.

Wil je informatie over het opzeggen van een specifieke loterij?

Loterij opzeggen

Loterijen als de Postcodeloterij, de Vriendenloterij en de Bankgiroloterij bieden vaak abonnementen aan. U vult ‘n machtiging in en vervolgens bent u voor ‘n bepaalde periode lid van deze loterijen. De loterijen schrijven dan maandelijks geld af van uw bankrekeningnummer en u doet elke maand automatisch mee voor de prijzen. Dat klinkt gemakkelijk en dat is het ook, totdat u op wilt zeggen. Dan blijkt in de praktijk namelijk dat loterijen er alles aan doen om u als klant te behouden. Dat uit zich vooral in het u zo moeilijk mogelijk maken van het opzeggen van uw abonnement en soms zelfs Oostindisch doof zijn voor verzoeken om uw abonnement op te zeggen.
Click Now!

De wet over het opzeggen van een loterij

De Nederlandse (en ook de Belgische) wet stelt dat ‘n opzegbrief voldoende is. Indien u ‘n abonnement online af kunt sluiten, is men ook verplicht om uw online afmelding in behandeling te nemen. Uiteraard kunt u pas opzeggen na afloop van ‘n contract of abonnement. Als u bijvoorbeeld op 1 januari 2015 een abonnement heeft gesloten voor ‘n jaar, kunt u per 1 januari 2016 opzeggen. In deze brief of e-mail aan de loterij dient u duidelijk te maken wie u bent door uw naam en bij voorkeur uw klantnummer te vermelden en dient u duidelijk te vermelden dat u uw abonnement bij de desbetreffende loterij stop wilt zitten. Ook raden we aan om te vermelden dat u de afgegeven machtiging om het abonnementsgeld van uw bankrekening te incasseren, intrekt.

U dient als verzender van dit document wel aannemelijk te maken dat dit document in goede orde is aangekomen bij de ontvanger. Wij adviseren u dan ook om ‘n e-mail altijd met leesbevestiging te sturen. Een brief dient u bij voorkeur aangetekend met ontvangstbevestiging te sturen. Vaak sturen mensen ‘n normale brief. Als de loterij die u op wilt zeggen, dan beweert dat ze uw brief niet hebben ontvangen, kunt u onmogelijk bewijzen dat deze brief daar wel is aangekomen. Het zou namelijk best zo kunnen zijn dat de brief bij de post verloren is geraakt.

Wat te doen als de loterij uw opzegging niet verwerkt?

Als de loterij in kwestie, na uw opzegging blijft incasseren, kunt u het beste eerst telefonisch contact opnemen om te vernemen waarom ze nog incasseren. Met de ontvangst- of leesbevestiging van

uw brief dan wel e-mailbericht in de hand, vertelt u hen vriendelijk dat u de loterij heeft opgezegd per de datum dat u deze loterij op mocht zeggen, verzoekt u hen om het abonnement dan ook te

loterij opzeggen

De deurwaarder in actie!

beëindigen en deelt u hen mede dat u de geïncasseerde bedragen terug laat halen. U kunt namelijk tot 65 dagen na één onterechte incasso, een geïncasseerd bedrag terughalen. In banktermen heeft dit ook wel ‘n incasso storneren.

U storneert ‘n incasso door dit via internetbankieren aan te geven of door uw bank te bellen. In België dient u ook de domiciliëringsopdracht in te trekken. U dient hierbij aan uw bank aan te geven dat het om ‘n onterechte incasso gaat waarvoor u geen machtiging heeft afgegeven of waarvoor geen geldige machtiging meer aanwezig is. Als ‘n loterij u vervolgens aanmaningen en betalingsherinneringen stuurt, kunt u ze middels ‘n mail weer wijzen (gewoon de vorige mail knippen en plakken) dat u het abonnement al heeft opgezegd.

Mocht de loterij vervolgens ‘n incassobureau inschakelen! Weet dan dat blaffende honden niet bijten. Een incassobureau kan wettelijk gezien helemaal niets, behalve wat brieven sturen of u telefonisch lastig vallen. Uiteraard zullen ze dreigen met extra incassokosten en beslag op uw inkomen en spullen, maar een incassobureau kan wettelijk gezien helemaal geen beslag leggen op uw spullen.

Dat kan alleen ‘n deurwaarder. Als de loterij de deurwaarder inschakelt, dan heeft u ze te pakken. Een gerechtsdeurwaarder is ‘n openbaar ambtenaar en een onafhankelijk persoon. Een deurwaarder wordt ingeschakeld door de loterij, maar de loterij zal altijd moeten bewijzen dat ze ‘n vordering hebben. U kunt middels uw opzegbrief en het bewijs dat deze is ontvangen door de loterij, de deurwaarder ervan overtuigen dat u de loterij al heeft opgezegd en dat de abonnementskosten dus niet meer door u betaald hoeven te worden. De loterij staat dan in haar hemd!
Click Now!