De Staatsloterij biedt enkele abonnementen aan, zodat u nooit ‘n trekking mist. De Staatsloterij blijkt echter niet zo betrouwbaar te zijn als men jarenlang dacht. Er deden in de trekking loten mee die niet eens verkocht waren, de rechter tikte de Staatsloterij hiervoor zelfs op de vingers. Meedoen aan de Staatsloterij is vrij prijzig (een lot kost € 15) en het uitkeringspercentage is met 69,7% niet heel erg hoog te noemen. U wilt de Staatsloterij opzeggen, maar hoe doet u dat?

Staatsloterij opzeggen

U kunt op drie manieren de Staatsloterij opzeggen:

  1. Telefonisch: tussen 9 uur en 17.00 uur kunt u naar het gratis telefoonnummer 0800 – 023 13 03 bellen. U krijgt dan een medewerker van de klantenservice van de Staatsloterij aan de lijn. Deze medewerker zal uw opzegging administratief verwerken. Tip: vraag altijd even een bevestiging van de Staatsloterij dat ze inderdaad uw abonnement stop hebben gezet en dat ze het geld voor de loten niet meer van uw bankrekening zullen incasseren.
  2. Schriftelijk: u dient een brief te versturen aan de Staatsloterij (adres: Staatsloterij, afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV te Zoetermeer). Belangrijk is dat u uw opzeggingsbrief ondertekent met uw handtekening en uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en deelnemersnummer vermeldt. Ook is het handig om er voor de zekerheid bij te zetten dat u de machtiging om het abonnementsgeld van uw rekening te incasseren, ook stop wilt zetten.
  3. E-mail: bovengenoemde brief mag u ook per e-mail versturen naar de Staatsloterij. U kunt deze opzeggingsbrief mailen naar: klantenservice@staatsloterij.nl

Brief ter opzegging van de Nederlandse Staatsloterij

U kunt deze brief gebruiken om uw abonnement bij de Staatsloterij op te zeggen:

[Uw naam]
[Uw adres]
[Uw postcode en woonplaats]

Nederlandse Staatsloterij
t.a.v. afdeling Klantenservice
Postbus 818
2700 AV Zoetermeer

[Uw woonplaats], [datum van vandaag]

Betreft: opzeggen van mijn abonnement bij de Staatsloterij

Geachte heer / mevrouw,

Middels deze brief wil ik graag mijn abonnement bij de Postcode Loterij opzeggen. Mijn gegevens zijn als volgt:

Naam: [uw naam}
Adres: [uw adres]
Postcode en woonplaats: [uw postcode en woonplaats]
Rekeningnummer: [uw rekeningnummer]
Deelnemersnummer: [uw deelnemernummer]

Ik verzoek u ook om de incassomachtiging tegelijk met het abonnement te beëindigen. Ik zie graag uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Met vriendelijke groet,
[Uw handtekening]
[Uw naam]