Lottovate NederlandLottovate is de luis in de pels bij de Nederlandse Kansspelautoriteit en de in Nederland actieve loterij-monopolisten. Lottovate wil zich mengen in de Nederlandse markt. Aanvankelijk kreeg Lottovate daar geen ruimte voor van de Nederlandse Kansspelautoriteit. In de zomer van 2016 draaide de Kansspelautoriteit bij onder druk van een uitspraak gedaan door de rechtbank in Amsterdam. De rechter had geoordeeld dat de Kansspelautoriteit onterecht Lottovate een vergunning had geweigerd.

Tot die tijd kun je in Nederland nog niet meespelen met de loterijen die worden georganiseerd door Lottovate. Je kunt wel online loten kopen voor internationale loterijen via websites als die van The Lotter of Jackpot.

Wat is Lottovate van plan in Nederland?

Vanaf 2017 komt Lottovate in aanmerking voor een vergunning om in Nederland loterijen te organiseren. Lottovate doet dit al in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Lottovate wil hetzelfde type loterijen organiseren als nu in Nederland wordt georganiseerd. Dat wil zeggen met een laag uitbetalingspercentage, omdat een groot deel van de inleg gaat naar zogeheten goede doelen. Lottovate wil wel meer dan de Staatsloterij en de Postcodeloterij de focus leggen op meespelen met loterijen via internet.

Lottovate wil ook transparanter zijn richting spelers over de afdrachten aan goede doelen. Je moet nu vaak al enig onderzoek verrichten om er achter te komen aan welke goede doelen de Staatsloterij en de Postcode Loterij een deel van de inleg afdragen. Lottovate denkt dat spelers op deze manier meer begrip hebben voor de lage uitkeringspercentages. Dat zou ertoe moeten leiden dat minder spelers hun kansen wagen in buitenlandse loterijen. Dat zou de Nederlandse loterijenmarkt 250 miljoen extra omzet op kunnen leveren.

Lottovate wil dit vooral doen door white label loterijen aan te bieden. Lottovate levert dan de expertise en het systeem om een loterij te runnen. Een ieder met interesse, vooral goede doelen, kunnen dan hun naam eraan verbinden.

Wie is Lottovate?

Eind vorige eeuw, om precies te zijn in 1999, werd Lottovate opgericht in Duitsland door twee studenten als Tipp24. De insteek was om loten online te verkopen in plaats van via de krantenwinkeltjes. Aanvankelijk kochten klanten van Tipp24 de loten online, waarop de medewerkers van Tipp24 naar de winkel snelden om het desbetreffende lot in te kopen. Inmiddels gaat dat volledig geautomatiseerd en dus een stuk efficiënter. De naam Lottovate is een combinatie van de woorden Lotto en Innovate.

Sinds die tijd heeft Tipp24 in totaal 650 miljoen euro bijgedragen aan de diverse schatkisten van overheden en goede doelen. Ondertussen is de officiële naam veranderd in ZEAL. Zeal is een beursgenoteerd bedrijf en is actief in diverse landen. Een aantal landen waar ZEAL actief is zijn Spanje, Noorwegen, de Verenigd Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf 2014 probeert Lottovate in Nederland voet aan de grond te krijgen. In februari werd namelijk Lottovate Nederland B.V. opgericht. Dit bedrijf is gevestigd in hartje Amsterdam, aan de Herengracht 124. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Lottovate Limited de enige aandeelhouder is. Sinds 2014 is in Londen het hoofdkantoor van ZEAL gevestigd.De bestuurder van Lottovate Nederland B.V. is Peter-Paul de Goeij.

Tot nu toe is er weinig activiteit in Nederland. De over 2014 ingediende jaarrekening is met € 4.037 aan vorderingen / overlopende activa en € 21.875 aan liquide middelen niet zo heel erg spannend.

speel online mee met de powerball loterij